Deer- Kurumsal

Makine İzleme Ünitesi

Ürün Dökümanı
Ürün
Dökümanı

Video

Satın Al

Ülkemizde faaliyet gösteren makine üreticileri için geliştirilmiş bir sistem olan bu +DEER Makine İzleme ünitemiz, makine üzerindeki bağlı çevresel birimlerin (sensörler, röleler vs.) durumlarının sorgulanmasını bu birimlerin kontrolünün GSM/GPRS üzerinden yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. Opsiyonel olarak modbus, canbus haberleşme desteği sunan ürün, sistemde mevcut bulunan ünitelerle haberleşme desteği sunar.

Özellikle kiralama yöntemi ile sözleşmeli makine satışı yapan ve tahsilâtlarını evrak (çek senet) üzerinden takip eden firmaların, kiralama sonrasında karşılaşabilecekleri tahsilât kaynaklı sorunların ortadan kaldırılabilmesi için, geliştirilmiş bir ünite olan bu sistem ile kontrol her zaman üreticinin elinde olacaktır.